Doroczny Konkurs Potraw Regionalnych
jest największą i zarazem najatrakcyjniejszą imprezą Gminnego Ośrodka Kultury, organizowaną od 1973 roku. Jego inicjatorką była kierownik Gminnego Ośrodka Kultury Maria Derek, a od 1976 jego kontynuatorką jest obecna dyrektor ośrodka Józefa Kuchta.

Corocznie bierze w nim udział 16 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy: Ludźmierza, Ostrowska, Krauszowa, Rogoźnika, Krempach, Nowej Białej, Dursztyna, Szlembarku, Harklowej, Waksmundu, Gronkowa, Długopola, Obidowej, Pyzówki, Dębna i Łopusznej. Celem konkursu jest pokazanie najstarszej sztuki kulinarnej oraz kultywowanie tradycji ludowych, kultury i gwary regionu Podhala i Spisza. W latach 2004 i 2006 w plenerze odbył się Polsko-Słowacki Konkurs Potraw Regionalnych współfinansowany ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Euroregionu Tatry. W konkursie tym udział wzięły obok naszych gospodyń z terenu gminy Nowy Targ, gospodynie ze Słowacji, z: Zavaźnej Poruby, Małych Borowych, Orawskiego Podzamku, Spiskich Hanuszowic i Liptowskich Sliacy. Owocem tych konkursów potraw, które GOK organizuje od ponad 40 lat, jest wydanie pięciu zbiorów przepisów „Kuchnia Góralska” zebranych przez Marię Derek i Józefę Kuchtę. Obok przepisów kulinarnych znajdują się również przyśpiewki, powiedzonka kuchenne oraz wiersze Wandy Czubernatowej.

Gronków

Krempachy

Odwiedzin na stronie:

Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznej
Dom Pamięci Księdza Profesora Józefa Tischnera
Godziny otwarcia: wtorek-piątek: godz. 10-17, sobota: godz. 10-16
34-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7, Tel. (018) 26 539 69, E-mail: tischnerowkagok@wp.pl
NIP 735-10-27-100

Wykonawca strony MEDIA SZCZYTY